Maszyna aż do barwienia włókien – łatwa identyfikacja wielu włókien optycznych

Co owo jest odbiornik EMI a czym jest architektura aż do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma bądź odbiornik EMI) jest jednym z w największym stopniu wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) lub w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane aż do wykrywania zaś rozwiązywania problemów EMI, które cyklicznie pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu dzięki kompleks schematyczny wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności poprzednio wysłaniem gotowego produktu do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby odkryć promieniowane oraz przewodzone emisje generowane dzięki wyposażenie elektroniczny, odbiorniki EMI albo analizatory widma są używane w połączeniu spośród odpowiednimi kablami a przetwornikami (antena, LISN, sonda pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe a analizatory widma, podobnie gdy oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami aż do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, właściwie jak urządzenie odbiorcze pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, rozmiar sygnału RF na skali pionowej tudzież częstość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane przy użyciu urządzenie odbiorcze EMI względnie analizator widma.

Co to jest ankieta EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się do zdolności urządzenia elektronicznego aż do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl ewentualnie wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest w ogólności podzielone na dwa rodzaje:

Emisje – owo zaburzenia elektromagnetyczne emitowane za pośrednictwem instrument elektroniczne, które mogą być powodem zakłócenia względnie awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność to artyzm sprzętu elektronicznego aż do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji z innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego alokacja zaś ograniczenia prawne regulujące jego eksploatacja mają waga na proces tryb EMC. Badania EMC mogą stwarzać pozory następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, gdy te emitowane dzięki linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu względnie innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, jaki jest zarówno przewodzony, kiedy tudzież emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego powinno się przeprowadzać testy EMI?

Istnieje krocie czynników, które powodują, iż strategia EMI są odkładane na wystarczy projektu. Pierwszym z nich jest pozorna powikłanie w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją wprawdzie wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl oraz personelem, kto służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, iż zasilacze są głównym źródłem problemów EMC oraz że gdyby zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, owo system, do którego jest podłączony, także przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ten sposób, bowiem zasilacze służą nieco w charakterze „posłaniec” niż początek problemów EMC.

Pozostaje coraz sprawa kosztów. Wprowadzanie modyfikacji do projektu w miarę zbliżania się do produkcji jest wysoce http://www.wlazly.pl w wyższym stopniu kosztowne niż produkowanie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również wartość wcześniejszych testów przesiewowych jest daleko dolny niż wartość pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im wcześniej wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.

Related Posts