Maszyna aż do barwienia włókien – łatwa identyfikacja wielu włókien optycznych

Co to jest urządzenie odbiorcze EMI a czym jest system do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma lub odbiornik EMI) jest jednym z w najwyższym stopniu wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) czy też w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane do wykrywania zaś rozwiązywania problemów EMI, które często pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu przy użyciu kompleks kreślarski wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane aż do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności poprzednio wysłaniem gotowego produktu aż do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby wypatrzyć promieniowane oraz przewodzone emisje generowane z wykorzystaniem sprzęt elektroniczny, odbiorniki EMI czy też analizatory widma są używane w połączeniu z odpowiednimi kablami zaś przetwornikami (antena, LISN, sonda pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe zaś analizatory widma, równie kiedy oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami aż do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, rzeczywiście gdy odbiornik pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, wielkość sygnału RF na skali pionowej natomiast częstotliwość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane przez odbiornik EMI ewentualnie analizator widma.

Co to jest ankieta EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się aż do zdolności urządzenia elektronicznego do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl czy też wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest w ogóle podzielone na dubel rodzaje:

Emisje – owo zaburzenia elektromagnetyczne emitowane za sprawą sprzęt elektroniczne, które mogą powodować zakłócenia bądź awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność owo sztuka sprzętu elektronicznego do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji spośród innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego zarezerwowanie zaś ograniczenia prawne regulujące jego eksploatacja mają autorytet na przebieg sposób EMC. Badania EMC mogą udawać Greka następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, podczas gdy te emitowane za pomocą linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu lub innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne podyktowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, który jest także przewodzony, gdy natomiast emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego wskazane jest realizować testy EMI?

Istnieje krocie czynników, które powodują, że metoda EMI są odkładane na wystarczy projektu. Pierwszym spośród nich jest pozorna problem w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją atoli wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl oraz personelem, który służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, iż zasilacze są głównym źródłem problemów EMC tudzież iż o ile zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, to system, aż do którego jest podłączony, również przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ów sposób, ponieważ zasilacze służą dość w charakterze „posłaniec” niż geneza problemów EMC.

Pozostaje coraz myśl kosztów. Wprowadzanie modyfikacji do projektu w miarę zbliżania się aż do produkcji jest w znacznym stopniu http://www.wlazly.pl w wyższym stopniu kosztowne aniżeli robienie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również koszt wcześniejszych testów przesiewowych jest znacznie spodni aniżeli wartość pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im uprzednio wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.

Related Posts