Kredytowanie szpitali jest podróżą, i nie celem

W obecnym scenariuszu, stan jest największym motorem w celu każdej firmy, aby odnieść sukces. Jakość pozostaje w sercu każdej firmy. Opieka zdrowotna jest jedną z takich branż, gdzie jakość opieki nie może znajdować się narażone na uszczerbek w środku wszelką cenę. Krajobraz opieki zdrowotnej w Indiach jest niezwykle energiczny tudzież działa w środowisku o szybkich zmianach społecznych, gospodarczych i technologicznych http://www.guzniczak.eu. Dość nierzadko słyszymy o słabej opiece nad pacjentem, zaniedbaniach, przypadkach readmisji, zakażeniach szpitalnych, nieefektywnych placówkach, nieodpowiednich zasobach, niehigienicznym środowisku. W związku spośród tym jakość usług medycznych staje się koniecznością, oraz akredytowanie jest jedynym rozwiązaniem tego problemu!

Akredytacja jest procesem oceny stosowanym za pośrednictwem organizację opieki zdrowotnej w celu uzyskania dostępu natomiast poprawy jakości, wydajności a skuteczności. Technecon Healthcare, jako doradca szpitala, pomaga organizacji opieki zdrowotnej w wypełnieniu tej luki przez wewnętrzną ocenę obiektów a procesów szpitala w celu oceny jego gotowości akredytacyjnej, i plus pomaga w przygotowaniu dokumentacji zgodnej z normami akredytacyjnymi, kiedy również prowadzi przez przebieg akredytacji http://www.fleszar.eu. Nadrzędnym celem szpitala jest przyrzeczenie wysokiej jakości opieki, bezpiecznych usług zdrowotnych zaś skrót czasu pobytu w szpitalu.

Kto przypadkiem się ubiegać o akredytację?

Każda organizacja opieki zdrowotnej, która obecnie funkcjonuje
Chętni aż do przyjęcia odpowiedzialności za poprawę jakości opieki
Preferowana jest zrzeszenie zarejestrowana czy też licencjonowana za pośrednictwem odpowiednie władze.
Proces Akredytacji:
Ocena wniosku zgodnie z ustalonymi standardami
Badanie zanim oceną
Badanie oceniające
Przegląd zaleceń organu oceniającego za pomocą Komitet Akredytacyjny
Badanie ponownej oceny
Zbadanie aktualnych procesów tudzież standardów jakościowych szpitala
Określenie standardów http://www.brozda.eu jakości a parametrów wymaganych do akredytacji
Porównanie standardów akredytacyjnych spośród procesami w tej chwili stosowanymi za pośrednictwem szpital
Analiza natomiast specyfikacja luk
Zidentyfikować obszary wymagające poprawy

Oprócz wyżej wymienionych punktów, menedżerowie najwyższego szczebla powinni uraczyć inicjatywę w tworzeniu chęci wśród pracowników, umożliwić odpowiednie szkolenia w celu wszystkich pracowników oraz dać możliwość obligacja spośród ich okolica oraz ożywiać oraz katalizować zarządzanie zmianą.

Korzyści z akredytacji szpitali:

Poprawa jakości opieki, bezpieczeństwa pacjentów, oraz tym samym eskalacja doświadczenia pacjentów http://www.chodak.eu.
Zmniejsza zagrożenie wystąpienia zdarzeń niepożądanych
Poprawa środowiska pracy dla personelu, co skutkuje wysoką produktywnością
Zwiększa szansę na akredytację z ubezpieczeniem a stronami trzecimi.
Zapewnia ufność a pełne przekonanie między pacjentów przez zapewnienie im dostępu aż do dobrej jakości opieki, infrastruktury itp.
Zwiększa liczbę odwiedzin pacjentów, co prowadzi aż do zwiększenia przychodów
Przewaga konkurencyjna powyżej szpitalami nieakredytowanymi

Szpitale akredytowane muszą nieustannie stawiać postać opieki http://www.przyjemski.eu oraz gwarantować kompatybilność spośród normami jakości. Jeśli w trakcie procesu akredytacji organizacja akredytująca otrzyma informacje, iż informacja oddział w znacznym stopniu nie spełnia obowiązujących standardów, wówczas być może zostać podjęta werdykt o ponownym badaniu ewentualnie cofnięciu akredytacji. Podczas kiedy rozwiązanie do akredytacji nie jest łatwa do pokonania, wszystko czego potrzebuje owo ciągłe wysiłki w celu osiągnięcia długoterminowych korzyści.

Related Posts